Onderwijsproducten

 

Kindermedia

Een kind van nu brengt al op jonge leeftijd steeds meer tijd door voor de televisie, op de tablet of de computer. Maar wat doen deze media ...

Lees meer

Ouderbijeenkomst leesbevordering/leesplezier

Speciaal voor ouders van kinderen in het primair onderwijs kan de Bibliotheek AanZet de volgende inspirerende, informatieve en interactieve ...

Lees meer

Training voor ouders die helpen in de...

Het helpen en adviseren van kinderen in de schoolbibliotheek is belangrijke taak die bijdraagt aan het leesplezier van de kinderen. Als hulpouder ...

Lees meer